எதிர்மறையாக உள்ள குடியிருப்பாளர்கள் ஏன் மீண்டும் மீண்டும் சோதிக்கப்பட வேண்டும்

2022-05-24

நியூக்ளிக் அமிலத்திற்கு எதிர்மறை சோதனை செய்த குடியிருப்பாளர்கள் ஏன் மீண்டும் மீண்டும் நியூக்ளிக் அமில சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்? மூன்று காரணங்கள் உள்ளன.

 

முதலாவதாக, மருத்துவ நோயின் நிகழ்வு மற்றும் வளர்ச்சியின் அடிப்படையில், எந்தவொரு நோய்க்கிருமி தொற்றுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அடைகாக்கும் காலம் உள்ளது, மேலும் COVID-19 விதிவிலக்கல்ல, மேலும் அடைகாக்கும் காலத்தின் நீளத்தில் சில தனிப்பட்ட வேறுபாடுகள் உள்ளன. அடைகாக்கும் காலம் என்பது உடலில் நோய்க்கிருமியின் படையெடுப்பிற்கும் மருத்துவ அறிகுறிகளின் ஆரம்ப தோற்றத்திற்கும் இடையிலான நேரமாகும். மீண்டும் மீண்டும் நியூக்ளிக் அமிலம் சோதனை செய்வதன் மூலம், மருத்துவ அறிகுறிகள் தோன்றுவதற்கு முன், அடைகாக்கும் காலத்தின் ஆரம்ப நிலைகளைக் கண்டறியலாம்.

 

இரண்டாவதாக, கண்டறிதல் தொழில்நுட்பத்தைப் பொறுத்தவரை, ஒரு கண்டறிதல் காலம் என்ற கருத்து உள்ளது. வைரஸ் தொற்றுக்குப் பிறகு உடலில் ஒரு வளர்ச்சி மற்றும் நகலெடுக்கும் செயல்முறையைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் நோய்த்தொற்றின் தொடக்கத்தில் வைரஸ் சுமை மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், நேர்மறையான சோதனையைக் கண்டறிய முடியாது, மேலும் இது கண்டறியும் காலம். மீண்டும் மீண்டும் சோதனை செய்வது ஒரு நேர்மறையான சோதனையைக் கண்டறியும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம் மற்றும் சரியான நேரத்தில் நேர்மறையான சோதனையைக் கண்டறியும்.

 

மூன்றாவதாக, மூச்சுக்குழாய் நோய்க்கிருமிகளுக்கான மாதிரிகள் முக்கியமாக குரல்வளை ஸ்வாப்ஸ், நாசி ஸ்வாப்ஸ் மற்றும் நாசி + ஃபரிஞ்சீயல் ஸ்வாப்ஸ் வடிவத்தில் செய்யப்படுகிறது, மேலும் மாதிரி செயல்முறையில் தவிர்க்க முடியாமல் சில மாதிரி மாறுபாடுகள் உள்ளன, இதில் மாதிரி இடம், ஆழம் மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட சுரப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவை அடங்கும். மீண்டும் மீண்டும் மாதிரி சோதனைகள் மாதிரி பிழைகள் சாத்தியமான தவறான எதிர்மறை விளைவுகளை ஈடுசெய்ய முடியும்.

 

பொதுவாக, மீண்டும் மீண்டும் பரிசோதித்தல், குறிப்பாக அறிகுறியற்ற நோய்த்தொற்றுகளை முன்கூட்டியே கண்டறிதல், ஆபத்துப் பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு இலக்கு வைப்பது மற்றும் தொற்றுநோய் பரவுவதைத் தடுக்க சரியான நேரத்தில் மற்றும் இலக்கு வைக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கிய மக்களை அனுமதிக்கிறது.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy