விசாரணையை அனுப்பு

எங்கள் முகமூடியைப் பற்றிய விசாரணைகளுக்கு, எளிய அறுவை சிகிச்சை கோவிட்-19 சுய சோதனை விரைவான ஆன்டிஜென் சோதனை, கோவிட்-19 சுய சோதனை விரைவான ஆன்டிஜென் சோதனை, போன்றவை. அல்லது விலைப்பட்டியல், தயவுசெய்து உங்கள் மின்னஞ்சலை எங்களிடம் விடுங்கள், நாங்கள் 24 மணிநேரத்திற்குள் தொடர்பில் இருப்போம்.